نگاه داشتن ایلان ماسک ترافیک کانال ترافیک

نگاه داشتن: ایلان ماسک ترافیک کانال ترافیک رفع ترافیک Elon Musk terafic Tech Culture

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اعلامیه تفسیری کشور عزیزمان ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد

همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجا

اعلامیه تفسیری کشور عزیزمان ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد

اعلامیه تفسیری کشور عزیزمان ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد

عبارات مهم : ایران

همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امور خارجه با ارسال نامه ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.

به گزارش ایلنا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ به وسیله سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.

در بخشی از نامه محمدجواد ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است:

اعلامیه تفسیری کشور عزیزمان ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شد

– جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان کشور عزیزمان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان کشور عزیزمان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند.

– در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده هست؛ این کار باید متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.

همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجا

– بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [۱] به اوضاع ساحل جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در دریای خزر اشاره دارد و نشانه از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به اوضاع خاص کشور عزیزمان ایران بوده هست. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است هست، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم باید در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین شود.

[۱] . این بند شعرهای می دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در اوضاع نامساعدی قرار دهد؛ این اوضاع هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتنامه ای معین می گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | اعلامیه | دریای خزر | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz