نگاه داشتن ایلان ماسک ترافیک کانال ترافیک

نگاه داشتن: ایلان ماسک ترافیک کانال ترافیک رفع ترافیک Elon Musk terafic Tech Culture

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پسر بن‌لادن در کشور عزیزمان ایران زندگی ‌می‌کند

ولیعهد عربستان سعودی با تکرار اتهام‌ها و سخنان بی‌پایه و اساس خود مدعی شد پسر سرکرده سابق القاعده در کشور عزیزمان ایران زندگی می‌کند. 

پسر بن‌لادن در کشور عزیزمان ایران زندگی ‌می‌کند

پسر بن لادن در کشور عزیزمان ایران زندگی می کند

عبارات مهم : ایران

ولیعهد عربستان سعودی با تکرار اتهام ها و سخنان بی پایه و اساس خود مدعی شد پسر سرکرده سابق القاعده در کشور عزیزمان ایران زندگی می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در گفت وگو با شبکه «سی بی اس» آمریکا، کشور عزیزمان ایران را به ایفای «نقش مخرب» در خاورمیانه متهم و ادعا کرد که پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی تواند رقیبی واقعی جهت عربستان سعودی در زمنیه های نظامی یا اقتصادی باشد.

محمد بن سلمان در پاسخ به پرسشی راجع به اینکه آیا جنگ یمن، جنگی میان عربستان و کشور عزیزمان ایران هست، گفت: «متاسفانه کشور عزیزمان ایران نقشی مخرب ایفا می کند و نظام کشور عزیزمان ایران بر اساس ایدئولوژی خالص است.»

پسر بن‌لادن در کشور عزیزمان ایران زندگی ‌می‌کند

وی در ادامه بیانات و اتهام های بی پایه و اساس خود علیه ایران، مدعی شد: «ایران از بسیاری از عنصرهای القاعده حمایت و از محاکمه یا بازگرداندن آنها به آمریکا جلوگیری می کند. در میان این افراد پسر اسامه بن لادن نیز وجود دارد که رهبر تازه القاعده هست. وی در کشور عزیزمان ایران زندگی و کار می کند و از حمایت این کشور نیز برخوردار است.»

وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: «ایران رقیب عربستان نیست و ارتش کشور عزیزمان ایران در میان پنج ارتش بزرگ منطقه نیز قرار ندارد، اقتصاد عربستان بزرگ تر از اقتصاد کشور عزیزمان ایران است و کشور عزیزمان ایران دورتر از آن است که بتواند با عربستان سعودی برابر باشد.»

ولیعهد عربستان سعودی با تکرار اتهام‌ها و سخنان بی‌پایه و اساس خود مدعی شد پسر سرکرده سابق القاعده در کشور عزیزمان ایران زندگی می‌کند. 

واژه های کلیدی: ایران | زندگی | آمریکا | اقتصاد | اقتصادی | القاعده | عربستان | عربستان سعودی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz